התראה לקבלת משלוח חינם בדף עגלת הקניות גרסה 1

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 17:11:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek #cart #delivery

add_action( 'woocommerce_before_cart', 'bbloomer_free_shipping_cart_notice' );
 
function bbloomer_free_shipping_cart_notice() {
 
  $min_amount = 350; //change this to your free shipping threshold
  
  $current = WC()->cart->subtotal;
 
  if ( $current < $min_amount ) {
$added_text = ' בכדי לקבל משלוח חינם עליך לרכוש בסכום מעל 350 ש"ח הוסף מוצרים בסך ' . wc_price( $min_amount - $current ) . ' נוספים!';   $return_to = wc_get_page_permalink( 'shop' );
   $notice = sprintf( '<a href="%s" class="button wc-forward">%s</a> %s', esc_url( $return_to ), 'המשך בקניות', $added_text );
   wc_print_notice( $notice, 'notice' );
  }
}
content_copyCOPY