הצגת ה-ID של קטגוריות המוצרים בעמוד הקטגוריות

PHOTO EMBED

Mon May 24 2021 14:57:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

function add_post_tag_columns( $columns ) {
  $columns['id'] = 'Id';
  return $columns;
}
add_filter( 'manage_edit-product_cat_columns', 'add_post_tag_columns' );

function add_post_tag_column_content( $content, $column, $id ) {
  if ( 'id' === $column ) {
    $content = $id;
  }

  return $content;
}
add_filter( 'manage_product_cat_custom_column', 'add_post_tag_column_content', 10, 3 );
content_copyCOPY