אזל מהמלאי- שינוי ההודעה, תגית בלופ, הודעה בדף המוצר והוספת אזל מהמלאי על וריאציה

PHOTO EMBED

Wed Jun 02 2021 18:13:49 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek #undefined

/**

 Display "Sold Out" on Loop Pages - WooCommerce

 */

 

add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'bbloomer_display_sold_out_loop_woocommerce' );

 

function bbloomer_display_sold_out_loop_woocommerce() {

    global $product;

 

    if ( !$product->is_in_stock() ) {

        echo '<span class="soldout">' . __( 'אזל מהמלאי', 'woocommerce' ) . '</span>';

    }

} 

​

/**

* Change "Out of stock" to "Sold Out"

* @param string $text

* @param WC_Product $product

* @return string

*/

function puri_woocommerce_get_availability_text( $text, $product ) {

    if (!$product->is_in_stock()) {

        $text = 'המוצר אזל מהמלאי, לכניסה לרשימת המתנה, אנא צרו קשר!';

    } else {

    // You can add more conditions here. e.g if product is available.

    // $text = 'Available right now';

    }

    return $text;

}

​

add_filter( 'woocommerce_get_availability_text', 'puri_woocommerce_get_availability_text', 999, 2);

​

/**

*  Out of stock message for product variations.

* @param string $text default message.

* @return string

*/

function puri_out_of_stock_message( $text ){

 $text = 'המוצר אזל מהמלאי, לכניסה לרשימת המתנה, אנא צרו קשר!';

 return $text;

}

add_filter( 'woocommerce_out_of_stock_message', 'puri_out_of_stock_message', 999);
content_copyCOPY