Кодове

<div class="cli cli-pullquote">
<div class="cli-pullquote__placeholder"><span style="color: #171d67; font-size: 2rem;">Ако [вирусът] не успее да намери следващия си хост, ние го спираме мъртъв в следите си.</span></div>
<div class="cli-pullquote__content">
<div class="cli-pullquote__attribution caption-cli"><span style="vertical-align: inherit;">- Кирстен Хокенес, професор и председател на катедрата за наука и технологии в университета Брайънт</span></div>
</div>
</div>

Similiar Collections